Rejestracja

606107057

Godziny otwarcia

Pon - Pt: 12.00 - 20.00

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Masażu Kwitnąca Wiśnia Dorota Szymkowiak, ul. Kasprowicza 9, 65-001 Zielona Góra, tel. 606107057

Dane osobowe, które Państwo przekazują Administratorowi zapisując się na wizyty są umieszczane w terminarzu wizyt i przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Centrum Masażu jako Administratora.
Aby zrealizować powyżej wskazany cel Administrator przetwarza następujące Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z usług Administratora. Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jednakże podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usług świadczonych przez Administratora.

W przypadku zakup voucherów/zaproszeń przetwarzanie danych odbywa się na podstawie odrębnie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO.

Administrator w przypadku świadczenia usług na podstawie umowy, będzie przechowywał je przez okres niezbędny dla jej prawidłowego wykonania. Natomiast w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przechowywane w czasie określonym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu świadczenia usług przez nasze Centrum. W przypadku złożenia sprzeciwu, przestaniemy przetwarzać dane osobowe w powyższych celach. Państwa dane pozostawiamy jedynie w bazach służących fakturowaniu czy wykonywaniu umowy z Wami.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługujące Państwu prawo: dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które możecie przesyłać na adres: Centrum Masażu Kwitnąca Wiśnia Dorota Szymkowiak ul. Kasprowicza 9, 65-001 Zielona Góra lub na adres e-mail: info@centrummasazu.com

Informujemy również o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają procesom opartym na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu.

Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.